Centrum Sokolovská
Masivní šikmá střecha 10/5/2017

Řešení slabin zděných domů se střechami lehkého typu

Jednou ze slabin zděných domů typicky s obytným podkrovím představují konstrukce střechy lehkého typu – ty totiž mají nedostatečnou tepelnou akumulaci, malou tuhost v rovině střechy, slabou zvukovou izolaci, náchylnost na poruchy a tak dále a tak dále. Tyto slabiny odstraňuje použití masivní střechy z panelů HELUZ, které jsou pro domy výhodné nejen z pohledu statiky, ale vyznačují se i vysokou zvukovou izolací. Masivní šikmou střechu lze tak využít v místech se zvýšenou zátěží hluku nebo pro dosažení nízké úrovně hluku v obytných místnostech.

Mezi další nesporné výhody masivní šikmé střechy HELUZ můžeme směle počítat vysokou míru tepelné akumulace, teplotní pohodu v místnostech pod střechou, vysokou únosnost nebo – ať vás dále neunavujeme chvalozpěvy – dlouhou životnost nosné části střechy.

Na závěr si dovolíme uvést konkrétní příklad na experimentálním pasivním domě HELUZ: I přes velká okna orientovaná k jihu bez vlivu stínících prvků je během horkého léta v místnostech pod střechou příjemné klima. Položení panelů proběhlo během dvou hodin. Samotná nosná část střechy tvoří velmi dobrý podklad pro kotvení roštů pod střešní krytinou, mezi který se vkládá tepelná izolace. Optimální řešení zateplení je nadkrokevní systém TOPROCK. Montáž je velmi jednoduchá a výsledné parametry střechy jsou optimální.


Zpět na seznam novinek